Archiwa tagu: nauka

Akademickie B+R o grach

mokraTrawa dnia 28 września, 2012 o 7:36    3 

O czasopiśmie cytat ze strony:

So­czewka przy­bli­ża­jąca w spe­cja­li­styczny sposób wszelkie na­ukowe osią­gnięcia

, ale rów­nież te­maty po­ru­szane w Shocie na­ukowym i Pimp My Mind. Zmie­niamy optykę

i ze znaw­stwem przy­glą­damy się szcze­gółom. Na­rzę­dzie przy­datne stu­dentom, ba­da­czom

na­ukowym i ca­łemu śro­do­wisku B+R.

 

Przeleciałem wzrokiem i numer zapowiada się interesująco. Niżej link do pdfa. Można czytać z www, oraz skopiować na dysk, czytnik, telefon. 

Więcej przeczytasz: {“examplelinkURL_item”