CD Projekt – sprawozdanie finansowe i plany

mokraTrawa dnia 21 marca, 2013 o 14:56    6 

CD Projekt S.A. opublikowała raport przedstawiający wyniki finansowe i najważniejsze cele przyświecające firmom w latach 2013-2016.

W skład grupy CD Projekt S.A. wchodzi CD Projekt RED produkcja i sprzedaż gier – znane z wiedźminów, gog.com – cyfrowa sprzedaż gier (głównie starsze tytuły) – według raportu platforma jest drugim, najpopularniejszym, niezależnym cyfrowym dystrybutorem gier PC i Mac, oraz cdp.pl – dystrybucja pudełkowych wersji gier wideo i filmów w Polsce wraz z lokalną cyfrową dystrybucją gier i książek.

Plany na nadchodzące 4 lata dla CD Projekt RED:

Wiadomo trzecia część Wiedźmina i Cyberpunk. Poza tym studio chce w 2013 roku otworzyć przedstawicielstwo w USA odpowiedzialne za marketing i PR w obu Amerykach. W tym samym okresie planują także wypuścić pierwszą wydaną przez nich niekomputerową grę o Wiedźminie. Poza Wiedźminem i Cyberpunkiem na lata 2014 – 2016 zaplanowane są dwa mniejsze projekty (około 20 godzin). Póki co są nieujawnione. W tym okresie chcą rozpocząć licencjonowanie silnika REDengine, oraz otworzyć kolejne przedstawicielstwa w strategicznych regionach. Ich celem na te cztery lata jest znalezienie się w trójce uznanych producentów gier RPG na świecie.

Dla gog.pl nie ujawniają tak szczegółowo planów ze względu na konkurencję, ale chcą aby zawitały nowe pełnocenowe gry bez DRM, równocześnie ze światową premierą. Uruchomią dwa duże projekty badawczo-rozwojowe i otworzą współdzielone ze studiem CD Projekt RED przedstawicielstwo w USA.

cdp.pl – to planowany rozwój, dodanie nowej kategorii, pozyskiwanie nowych wydawców, rozwój kategorii gry karciane i planszowe. Będą dążyć do uzyskania posady lidera lokalnej dystrybucji cyfrowej.

Wyniki finansowe:

Skonsolidowane przychody Grupy w 2012 roku wyniosły 164 040 tys. zł. Przychody w ramach poszczególnych segmentów
działalności Grupy w odniesieniu sprzedaży do klientów zewnętrznych wyniosły:
Dystrybucja i działalność wydawnicza w Polsce: 75 889 tys. zł;
Produkcja gier: 44 862 tys. zł;
Cyfrowa dystrybucja gier: 42 096 tys. zł;
Inne: 1 193 tys. zł.

EBITDA Grupy CD PROJEKT za rok 2012 wyniosła 30 984 tys. zł.
Skonsolidowany zysk netto Grupy CD PROJEKT w 2012 roku wyniósł 28 125 tys. zł.

 

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
  2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 164040 136210 39304 32900
Koszt własny sprzedaży 89618 67837 21473 16385
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 28367 27622 6797 6672
Zysk (strata) brutto 28287 27229 6778 6577
Zysk (strata) netto przypisana podmiotowi dominującemu 28125 23565 6739 5692
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26695 185 6396 45
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -125 -6239 -30 -1507
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -9523 263 -2282 64
Przepływy pieniężne netto razem 17047 -5791 4084 -1399
Aktywa razem 202892 185275 49629 41948
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (bez rozliczeń międzyokresowych) 50486 61429 12349 13908
Zobowiązania długoterminowe 7604 7590 1860 1718
Zobowiązania krótkoterminowe 43758 54273 10703 12288
Kapitał własny 151530 123412 37065 27941
Kapitał zakładowy 94950 94950 23225 21497
Liczba akcji w tys. sztuk 94950 94950 94950 94950
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (zł/euro) 0,30 0,25 0,07 0,06
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,30 0,25 0,07 0,06
Wartość księgowa na jedną akcję (zł/euro) 1,60 1,30 0,39 0,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,60 1,30 0,39 0,29
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
 

 

Więcej przeczytasz: {“examplelinkURL_item”

Dodaj komentarz6 myśli nt. „CD Projekt – sprawozdanie finansowe i plany

  1. maladict

    ‘W 2013 roku planują także pierwszą niekomputerową grę o Wiedźminie.’
    Chyba ‘pierwszą wydaną przez CDP’. Bo i[url=”http://www.kuzniagier.pl/szczegoly.php?aukcja=&grupa_p=4&przedm=638878&pwd[4]=%2F505749&grp=&sortuj=kod”] karcianka[/url] już była i[url=”http://www.mag.com.pl/ksiazka-1,2,134,438,586–0-0-Wied%C5%BAmin._Gra_Wyobra%C5%BAni._Wg._A._Sapkowskiego.html”] rolplej[/url].

Powrót do artykułu